Basaltina

PROJECT DETAILS

Të projektuara me koncepte avangardë dhe një pasion të thellë për të rimenduar dhe ri-interpretuar elementët e natyrës,
Basaltina mishëron përzierjen midis materialeve natyrore dhe atë të intuitës bashkëkohore.

RELATED PROJECTS

Pietra Baugè

Pllaka-

Chalon

Pllaka-

Agora

Pllaka-

Boulder

Pllaka-