Chalon

PROJECT DETAILS

Chalon hedh një dritë mbi tokën tonë, mbi materialin që shpesh anashkalohet ose nuk njihet gjerësisht, mbi gurët unik që mbartin me vete gjurmë të kujtesës së lashtë dhe një histori që nuk mund të shkruhet. Sepse është thelbësore që ta mbajmë atë histori të gjallë, dhe kështu t’i japim jetë të re, duke e shpikur përsëri me një nuancë arkitektonike dhe të bëhet element bashkëkohor.

RELATED PROJECTS

Steeltech

Pllaka- Steeltech-

Pietra Tiburtina

Pietra Tiburtina- Pllaka-

Opus

Opus- Pllaka-

Era

Era- Pllaka-