Marmora

PROJECT DETAILS

Kërkimi estetik, inovacioni teknologjik dhe proceset e sofistikuara kanë bërë të mundur replikimin e damarëve të ulët të krijuar gjatë shekujve në shkëmbinjtë sedimentarë në mbarë botën. Marmora është kombinimi i përsosur i dizajnit dhe veçorive teknike: vija të bukura të mbushura me dritë dhe kontraste të harmonishme ngjyrash i japin jetë një ekuilibri ideal të modeleve dhe strukturës, duke evokuar mermerin më të mirë që natyra ka për të ofruar.

RELATED PROJECTS

Marmora

Marmora- Pllaka-

Chalon

Chalon- Pllaka-

Steeltech

Pllaka- Steeltech-

Pietra Tiburtina

Pietra Tiburtina- Pllaka-