Macro

05
Sep

Macro

Pllakat Macro prej guri porcelani rikrijojnë një model të rastësishëm dhe të parregullt në sipërfaqe elegante, me performancë të lartë dhe me një përfundim të lëmuar ose natyral. Imazhi i përgjithshëm rezulton nga kombinimi i gurëve, guralecave dhe fragmenteve të madhësive të ndryshme, të cilat përbëjnë një enigmë dinamike që përshtatet në mënyrë të përkryer në mjedise elegante dhe bashkëkohore. Këto pllaka me efekt terrazzo përmbajnë pjesë në të cilat…

Read more →