Macro

PROJECT DETAILS

Pllakat Macro prej guri porcelani rikrijojnë një model të rastësishëm dhe të parregullt në sipërfaqe elegante, me performancë të lartë dhe me një përfundim të lëmuar ose natyral. Imazhi i përgjithshëm rezulton nga kombinimi i gurëve, guralecave dhe fragmenteve të madhësive të ndryshme, të cilat përbëjnë një enigmë dinamike që përshtatet në mënyrë të përkryer në mjedise elegante dhe bashkëkohore. Këto pllaka me efekt terrazzo përmbajnë pjesë në të cilat zhavorri është më i përqendruar dhe të tjerat ku është më pak i dendur. Edhe nuancat luajnë një rol thelbësor. Në disa raste, ato rrisin kontrastin dhe, në të tjera, e bëjnë efektin e ngjyrës edhe më homogjen.

RELATED PROJECTS

Steeltech

Pllaka- Steeltech-

Pietra Tiburtina

Pietra Tiburtina- Pllaka-

Opus

Opus- Pllaka-

Era

Era- Pllaka-