Limpha

15
Jun

Limpha

Limpha është koleksioni i pllakave prej guri të porcelanit që frymëzohet nga gjethet e bukura dhe bimët ngjitëse, duke i shndërruar muret e thjeshta në një atributë për bukurinë e natyrës. Pllakat e modeluara nga koleksioni Limpha dallohen për shkathtësinë e tyre dhe vetitë teknike ekskluzive. Ato janë perfekte si për ambiente të brendshme ashtu edhe për të jashtme, ndërtesa të reja dhe të restauruara, shtëpi private dhe ndërtesa publike,…

Read more →