Limpha

PROJECT DETAILS

Limpha është koleksioni i pllakave prej guri të porcelanit që frymëzohet nga gjethet e bukura dhe bimët ngjitëse, duke i shndërruar muret e thjeshta në një atributë për bukurinë e natyrës.
Pllakat e modeluara nga koleksioni Limpha dallohen për shkathtësinë e tyre dhe vetitë teknike ekskluzive.
Ato janë perfekte si për ambiente të brendshme ashtu edhe për të jashtme, ndërtesa të reja dhe të restauruara, shtëpi private dhe ndërtesa publike, zyra, shkolla dhe palestra. Ato i shtojnë karakter sipërfaqeve të thjeshta dhe të vjetruara dhe përmirësojnë performancën duke ulur kostot e mirëmbajtjes.

RELATED PROJECTS

Marmora

Marmora- Pllaka-

Chalon

Chalon- Pllaka-

Steeltech

Pllaka- Steeltech-

Pietra Tiburtina

Pietra Tiburtina- Pllaka-