TITANO

PROJECT DETAILS

Pllaka prej porcelani të rafinuar me trup të plotë, Titano, të krijuar nga teknikat ultra-avangarde të prodhimit në mënyrë që pllakat të jenë të ndryshme njëra nga tjetra.
Falë këtyre karakteristikave, materiali mund të trajtohet si gur natyror.
Performancat jashtëzakonisht të larta teknike të Titano e bëjnë produktin perfekt për çdo përdorim pa cenuar ndikimin e ulët që ka në mjedis, siç dëshmohet nga çertifikatat Emas dhe ISO 14001.

RELATED PROJECTS

Opus

Opus- Pllaka-

Era

Era- Pllaka-

Supreme

Pllaka- Supreme-

Terrazzotech

Pllaka- Terrazzotech-