Terrazzo

PROJECT DETAILS

Një koleksion pllakash prej guri porcelani me modele të rastësishme dhe të pa rregullta shton një prekje elegante, duke krijuar sipërfaqe të bukura të pandërprera në dysheme dhe mure. Modeli i rastësishëm krijon një teksturë të përfshirë që replikon temën seminato, ku kontrastet e ngjyrave përmirësojnë ndjenjën natyrale të gurit.

RELATED PROJECTS

Timeless

Pllaka- Timeless-

Terrazzo

Pllaka- Terrazzo-

Terre Toscane

Pllaka- Terre Toscane-

Brickworks Muretto – Petra

Brickworks Muretto - Petra- Pllaka-