Limestone

PROJECT DETAILS

Koleksioni i pllakave Limestone është i frymëzuar nga gurët natyrorë më të rrallë dhe më të çmuar.
Natyra dhe kultura takohen në këtë koleksion të aftë t’i përgjigjen evolucionit të shijes ndërkombëtare dhe kërkesave më të azhurnuara të rezistencës ku dhe mirëmbajtja është shumë e lehtë. Pllakat Limestone të bëra nga gresi prej porcelani janë rezultat i teknologjisë më të mirë të prodhimit të zgjeruar nga kërkimi estetik dhe inovacionit stilistik,  duke garantuar një sintezë perfekte midis cilësisë strukturore dhe estetike. Këto pllaka mundë të përdoren në dyshemetë dhe muret, ambientet e brendshme dhe të jashtme për të gjithë sektorët e aplikimit: nga ndërtimi i banesave te arkitektura komerciale, te mobiljet urbane dhe punimet e restaurimit.

Materialet unike që mbartin brenda vetes gjurmët e një kujtese antike dhe të një historie që është e pamundur të rishkruhet, por që është thelbësore për t’u transmetuar dhe azhurnuar në një çelës bashkëkohor.

 

RELATED PROJECTS

Marmora

Marmora- Pllaka-

Chalon

Chalon- Pllaka-

Steeltech

Pllaka- Steeltech-

Pietra Tiburtina

Pietra Tiburtina- Pllaka-