Grigio

PROJECT DETAILS

Grigio është material për dyshemenë që shërben si sfond për mure elegante, një shtresë reflektuese e cila sjellë elegancë dhe zbukuron ambientet tuaja.
Ky material i jep dyshemesë sigurinë maksimale, dhe ngjyra nga jashtë mbetet e pandryshuar por sipërfaqja mund të jetë e mveshur për të reflektuar dritën dhe hijen.

RELATED PROJECTS

Pietra Baugè

Pllaka-

Chalon

Pllaka-

Agora

Pllaka-

Boulder

Pllaka-